14.06.2015 / О.Ю. Кузнецов // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Xəbərləri: İctimayi Elmlər Seriyası (Transactions of National Academy of Science of Azerbaijan: Series of social science). – 2015, № 3. – С. 81-88. – 1 п.л.
Документы
Читать / Read

Возврат к списку